JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO OTRZYMYWAĆ NAJNOWSZE INFORMACJE NA SWOJĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, PROSIMY O PODANIE SWOJEGO ADRESU E-MAIL


Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wysyłania newslettera. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na temat: nowości, promocji, wyprzedaży, aktualności, konkursów, szkoleń:

Tak

Zgodnie z prawem o ochronie danych informujemy również, że:


Administratorem danych jestKOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o., ul. Stara Droga 48, Harbutowice, 43-430 Skoczów, NIP: 548-23-49-257, kontakt: koh@koh-i-noor.pl
Dane przetwarzane są w celuPaństwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania newslettera z informacją handlową.
Podstawą prawną przetwarzania danych jestArt. 6. ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez KOH-I-NOOR HARTMUTH Polska Sp. z o.o., jakim jest informowanie na podstawie decyzji osoby, której dane są przetwarzane, o nowościach, wyprzedażach, promocjach, aktualnościach, konkursach i szkoleniach organizowanych przez KOH-I-NOOR HARTMUTH Polska Sp. z o.o.
Komu możemy udostępnić Państwa daneDane będą przetwarzane przez Administratora, czyli firmę KOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o.
Jak długo Państwa dane będą przetwarzanePaństwa dane będą przetwarzane do czasu, kiedy realizujemy cel, w związku z którym zgodzili się Państwo otrzymywać naszego Newslettera.
Jakie prawa Państwu przysługująPrawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego.
Informacja o automatyzacji i profilowaniuUdostępnione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Potwierdzam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Świadczenia Usługi Newsletter przez firmę KOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o. oraz powyższą klauzulą informującą.

TakBrak wyrażenia zgody uniemożliwi nam wysyłanie Newslettera


Dziękujemy za udostępnienie nam swoich danych,
KOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o.